Analyser, tips och reflektioner till veckans V75-omgång!

Dubbla open stretch avgör

Veckans omgång går i Åby och där finns det dubbla open stretch, dvs. TVÅ extra innerspår över upploppet. Detta kan avgöra många lopp idag där många bakspårshästar och hästar med dåliga utgångsspår kan hitta ned och vara med i segerstriden. Några sådana exempel tror vi är Joyride Cane i V75-1, Mellby Entre i V75-2, Order to Fly i V75-3 och Smokey Herman i V75-4… 

Vi har i varje fall hittat två bra spikar som vi tror stenhårt på och det är Order to Fly i V75-3 och Readly Express i V75-7. Det får bli våra två spikar i omgången.

Lycka till!