Åby 13 oktober 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som alltid är på max 300 kr varje vecka.

V75-1: 1, 2, 4, 8, 9

V75-2: 3, 4, 7, 11

V75-3: 8

V75-4: 1, 2, 6

V75-5: 1, 2, 11

V75-6: 2, 3, 9, 11

V75-7: 12

Antal rader, detta system: 720

Kostnad, detta system: 360 Kr