Boden 16 juni 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som alltid är på max 300 kr varje vecka.

V75-1: 1, 2, 4

V75-2: 6, 10, 14, 15

V75-3: 2

V75-4: 6, 9, 13

V75-5: 1, 2, 7, 8, 9, 10

V75-6: 2, 5

V75-7: 10

Antal rader, detta system: 432

Kostnad, detta system: 216 Kr