Momarken 17 mars 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som vi alltid försöka hålla kring 300 kr varje vecka.

V75-1: 1, 8

V75-2: 2, 5, 8, 10

V75-3: 2, 6, 7, 8, 9

V75-4: 3, 15

V75-5: 4

V75-6: 2, 10

V75-7: 4, 6, 10

Antal rader, detta system: 480

Kostnad, detta system: 220 Kr