Axevalla 17 februari 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som vi alltid försöka hålla kring 300 kr varje vecka.

V75-1: 2, 6, 8

V75-2: 2, 5, 7

V75-3: 1, 2, 12

V75-4: 3, 6, 11

V75-5: 4

V75-6: 13

V75-7: 1, 4, 7, 11

Antal rader, detta system: 324

Kostnad, detta system: 162 Kr