Gävle 19 maj 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som vi alltid försöka hålla kring 300 kr varje vecka.

V75-1: 1,2,3,7

V75-2: 4

V75-3: 1,3

V75-4: 6,7,8

V75-5: 1,4,8

V75-6: 3

V75-7: 1,2,3,7

Antal rader, detta system: 288

Kostnad, detta system: 144 Kr