Färjestad 22 september 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som alltid är på max 300 kr varje vecka.

V75-1: 4, 5, 6, 7, 11

V75-2: 2, 3, 5, 11

V75-3: 4

V75-4: 1, 3, 4

V75-5: 2, 6, 8

V75-6: 3, 4, 6 ,9

V75-7: 5

Antal rader, detta system: 720

Kostnad, detta system: 360 Kr