Bjerke 17 november 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som alltid är på ungefär 300 kr varje vecka.

V75-1: 3

V75-2: 2, 3, 5

V75-3: 5, 10

V75-4: 1

V75-5: 1, 3, 4, 5

V75-6: 1, 3, 4, 9

V75-7: 1, 2

Antal rader, detta system: 192

Kostnad, detta system: 96 Kr