Gävle 16 december 2017

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som vi alltid försöka hålla kring 300 kr varje vecka.

V75-1: 1, 3, 9

V75-2: 1, 2, 3, 7, 9, 10

V75-3: 8

V75-4: 3, 8, 12

V75-5: 1, 3, 7, 8

V75-6: 1, 2, 10

V75-7: 4

Antal rader, detta system: 648

Kostnad, detta system: 324 Kr