Umåker 21 april 2018

Då ska vi får ihop även det lilla systemet som vi alltid försöka hålla kring 300 kr varje vecka.

V75-1: 2, 4

V75-2: 4, 7

V75-3: 2, 6

V75-4: 2, 3, 7, 8, 11

V75-5: 1, 5

V75-6: 2, 3, 7

V75-7: 5

Antal rader, detta system: 240

Kostnad, detta system: 120 Kr