Extra V75 & Grand Slam 75!

Eskilstuna 12 november 2017

Stora systemet (lilla inom parentes)

V75-1: 1, 3, 6, 9, 13 (5, 6, 13)

V75-2: 2, 3, 5, 9, 10 (2)

V75-3: 2, 3, 7, 13 (2, 3, 7)

V75-4: 1, 2, 3, 4, 9 (1, 2, 4)

V75-5: 4 (4)

V75-6: 1, 3, 5 (1, 2, 3, 4, 5)

V75-7: 1,2, 3 (2, 3)

Antal rader: 4500 (270)

Kostnad: 2 250 kr (135 kr)

Lycka till!